USŁUGA KOMPLEKSOWEJ WINDYKACJI

Kancelaria Radcy Prawnego Magdalena Konieczna-Różycka pragnie poinformować, że wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów stworzyła pakiet pomocy prawnej:

USŁUGA KOMPLEKSOWEJ WINDYKACJI

Usługa jest skierowana zarówno do dużych korporacji jak i małych firm i osób fizycznych, które mają problemy z wyegzekwowaniem należnych środków pieniężnych, ale także innych zobowiązań jak na przykład za wykonanie usługi czy udzielenie pożyczki.

W ramach usługi klienci otrzymują całkowitą pomoc w wyegzekwowaniu należności w następujących działaniach:

Postępowanie przedsądowe:

 1. wywiad gospodarczy – uzyskiwanie szczegółowych informacji
  o majątku dłużnika, ustalenie danych i majątku dłużnika oraz przyczyn zwłoki w spłacie zobowiązania,
 2. pieczęć windykacyjna – sygnowanie faktur i innych dokumentów handlowych Klientów informacją o nadzorowaniu płatności przez Kancelarie,
 3. przedsądowe wezwanie do zapłaty,
 4. kontakt z dłużnikiem, ewentualne negocjacje dot. rozłożenia zaległości na raty lub w ramach umocowania podpisanie w imieniu Klienta ugody z dłużnikiem, takie które będą gwarantować spłatę zadłużenia.

Postępowanie sądowe:

 1. zastępstwo procesowe przed sądami I i II instancji oraz przed organami egzekucyjnymi,
 2. złożenie pozwu o zapłatę w postępowaniu odpowiednim dla prowadzonej sprawy tj. upominawczym/ nakazowym/ elektronicznym/zwykłym.
 3. zabezpieczenie majątku dłużnika w trakcie postępowania sądowego,
 4. uzyskanie tytułu wykonawczego,
 5. wniesienie pozwu na podstawie art. 527 KC (skarga paulińska) umożliwiającego uznanie za bezskuteczne czynności dłużnika powodujących uszczuplenie majątku dłużnika (dokonane po powstaniu zobowiązania).

Postępowanie egzekucyjne:

 1. wszczęcie postępowania egzekucyjnego wraz z nadzorem nad prawidłowością i terminowością podejmowanych przez komorników czynności,
 2. doradztwo w zakresie sposobu i środków prowadzenia egzekucji,
 3. zastępstwo procesowe przed sądami I i II instancji oraz przed organami egzekucyjnymi.

Każdorazowo Kancelaria prowadzi monitoring  bieżący monitoring płatności kontrahentów Klienta.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *