Kancelaria Radcy Prawnego Magdalena Konieczna-Różycka służy  pomocą prawną osobom fizycznym, w danym zakresie;
prawie pracowniczym m.in.: w sprawach o zapłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia za wypadek w pracy lub w drodze do pracy, zapłaty odszkodowania w innych sporach z zakresu prawa pracy, nawiązywania, zmiany lub rozwiązywania stosunków pracy, ustalenia stosunku pracy, molestowanie, mobbing i dyskryminacja,
prawie rodzinnym  m.in.: w sprawach rozwodowych, o alimenty, o ustanowienie kontaktów, o zaspokojenie potrzeb rodziny, o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa,
prawie cywilnym m.in.: w sprawach odszkodowawczych, spadkowych, przy ustanawianiu zabezpieczeń rzeczowych wierzytelności, udzielaniu poręczeń, gwarancji,
przygotowuje, analizuje, negocjuje, opiniuje (pod kątem zabezpieczenia interesów Klienta i uwzględniając jego specyficzne potrzeby) umowy cywilnoprawne, w tym umowy nienazwane, kontrakty handlowe, porozumienia, ugody, listy intencyjne,ogólne warunki umów.
prawie administracyjnym m.in.: w sprawach oświatowych, dotyczących wymeldowania, pozwoleń budowlanych i  wodno-prawnych, warunków zabudowy, prawo ochrony środowiska, postępowanie przed inspekcją nadzoru budowlanego.
prawie handlowym.

Dodatkowo świadczy w pełnym zakresie pomoc prawna w sprawach karnych i  wykroczeniach.

Kancelaria służy również pomocą prawną podmiotom uczestniczącym w  obrocie gospodarczym  oraz jednostkom samorządu terytorialnego. Zakres obsługi jest indywidualnie uzgadniany z danymi podmiotami co pozwala na kompleksową i satysfakcjonującą pomoc prawną.

Klientom biznesowym proponujemy nie tylko doraźne doradztwo, ale również stałą obsługę prawną. W ramach kompleksowej obsługi prawnej:

    • udzielamy porad prawnych i konsultacji,
    • sporządzamy opinie prawne,
    • opracowujemy i weryfikujemy umowy, pisma, regulaminy,
    • reprezentujemy klientów przed wszystkimi urzędami i sądami, w tym przed Sądem Najwyższym.

Jednostkom samorządu terytorialnego oferujemy nie tylko stała obsługę prawną, lecz również wychodząc na przeciw  potrzebom wynikającym z problemów związanych ze stosowaniem norm prawnych określających ustrój jednostek, na zlecenie opracowujemy szczegółowe opinie prawne na tematy budzące wątpliwości. Możliwe jest również świadczenie pomocy prawnej za pomocą poczty elektronicznej.